Vivi tu experiencia ... " Pasala bien "
Asia - Clasica - Japon
10 días / 9 noches
Osaka – Nara – Kyoto – Shirakawago – Tajayama – Gero - Tsumago – Hakone - Tokyo
10 días / 9 noches
Tokyo / Hakone / Takayama / Shirakawako / Kyoto / Nara / Osaka
7 días / 6 noches
Tokyo /Hakone / Hiroshima / Miyajima / Kyoto Ossaka
11 días / 10 noches
Tentaciones + extensión a Ise, Toba, Kumano & Koyasan
Tokyo – Hakone - Kyoto – Nara - Nagoya - Ise – Toba - Kumano – Nachi Katsuura - Shirahama – Yuasa – Wakayama - Koyasan – Osaka - Salida desde Kansar o Itami
14 días / 10 noches
Osaka - Nara – Kyoto – Shirakawago – Takayama- Gero / Takayama – Tsumago – Hakone (o Atami) – Tokyo – Nagoya - Ise –Toba – Kumano – Nachi – Katsuura - Shirahama – Yuasa – Wakayama – Koyasan - Osaka
13 días / 12 noches
Banzai Japón “R” + extensión a Ise, Toba, Kumano & Koyasan