Vivi tu experiencia ... " Pasala bien "
Asia - Clásica - Sri Lanka
11 días / 10 noches
Colombo – Pinnawela - Habarana – Dambulla – Matale – Kandy – Nuwara – Eliya – Bentota - Colombo
9 días / 8 noches
Colombo – Pinnawela - Habarana – Dambulla – Matale – Kandy – Nuwara – Eliya – Bentota - Colombo
8 días / 7 noches
Colombo – Pinnawela - Habarana – Dambulla – Matale – Kandy - Colombo
13 días / 12 noches
Colombo – Pinnawela – Habarana – Dambulla – Matale - Kandy – Nuwara – Eliya – Yala – Galle - Colombo
7 días / 6 noches
Colombo / Anuradhapura / Sigiirya / Polonnaruwa / Kandy / Dambulla / N'Eliya / Yala / Playa o Colombo